• Taksametre laget for sikker daglig drift i bilen
 • Tett integrert med sentralen for effektiv trafikkstyring
 • Moderne og avansert sentralsystem tilpasset store og små taxilag i by og distrikt
 • Fokus på automatisering og kontroll i alle arbeidsprosesser
 • Løsningene er tilgjengelig overalt, fra alle typer utstyr og krever ikke lokal infrastruktur utover tilgang til internett
 • Moderne bestillingsløsninger på app, nettbrett (resepsjoner), hjemmesider etc.
 • Turstatus, priskalkulator, betalingsløsninger, eKvittering, rating etc.
 • Alle bestillinger inn på samme sted, mulighet for ulik prioritering

Om ITF

Internett Trafikk Formidling AS, ITF, er en ledende leverandør av taxisystemer i Norge med en markedsandel på ca 30%. Selskapet er heleid av Taxus Norge AS, som er Norges største taxisammenslutning.

ITF bestreber seg på å være en smidig bedrift spesialisert på utvikling og drift av avanserte taxisystemer med virksomhetskritisk drift hele døgnet – hele året.

Vi leverer sentraliserte systemtjenester, som for en stor del er plassert i «skyen». Det meste av systemporteføljen er utviklet etter 2012. ITF har derfor i dag et tjenestetilbud som gir høy oppetid med moderat ressursbruk og risiko. Vår supportavdeling bistår i tillegg kundene i deres daglige virke når behov oppstår.

Utvikling av ny funksjonalitet er en betydelig del av vårt daglige virke. ITF orienterer seg kontinuerlig om endringer i markedet og i bransjen, men enda viktigere for utviklingen er vårt tette samarbeid med hver enkelt fagfunksjon hos kundene. Våre kunder (små som store) er aktive bidragsytere i videreutviklingen av løsningene og tjenestetilbudet. Dette gir også kundene tilgang til informasjon om «beste praksis» fra øvrige kunder.

ITF har de siste årene vært gjennom stor omstilling og er nå rustet for kundevekst de kommende årene. Vår strategi er å gi gamle og nye kunder avanserte og moderne løsninger samt en samarbeidsarena kundene i mellom som skaper nye markedsmuligheter, synergier samt styrke til å møte endringer i fremtiden.

Løsninger

ITF tilbyr systemstøtte for alle arbeidsprosesser knyttet til taxivirksomheten. Løsningene er tett integrerte og gir høy grad av automatisering av arbeidsoppgaver.

Vårt tjenestetilbud skiller oss fra konkurrentene på flere områder:

MegTax 310
 • Produsert i Sverige for nordiske forhold og holder svært høy teknisk kvalitet.
 • Trafikkstyring og MID-godkjent taksameter i én plasseringsvennlig enhet.
 • Enkel montering som gir lave monteringskostnader.
 • Mulighet for to SIM-kort.
 • Lavt strømforbruk.
 • Mulighet for personlig menyoppsett.
MegTax 310 taksameter
Ingenico IPP350
 • Høykvalitets betalingsterminal med stor fargeskjerm.
 • Kundevennlige taster.
 • Kablet tilkobling til taksameter for høy driftsstabilitet.
 • Forberedt for kontaktløs betaling.
 • Egen transaksjonsportal for full oversikt over transaksjonene og eventuell manuell håndtering.
IPP350 betalingsterminal

ITF lanserer ny taksametersløsning i 2017. Det nye taksameteret vil utnytte den mest avanserte teknologien som er tilgjengelig, der dette ikke går utover driftssikkerheten. For de av våre eksisterende kunder som ønsker oppgradering, så skjer dette kun med bytte av skjermen hvilket både er raskt og kosteffektivt.

Behovene en løyvehaver har varierer stort og vi har derfor laget en moderne løsning hvor taxisentralen selv avgjør hvilke funksjoner den enkelte løyvehaver skal ha tilgang til.

Funksjonsområder i portalen:

 • Skiftlapper og kredittinnlevering.
 • Turoversikt på egne løyver.
 • Enkel trafikkstyring for vakter o.l..
 • Statistikker og historikk.
 • Sidene er tilpasset nettbrett og har en sikker påloggingsfunksjon.

Livsnerven på taxisentralen er trafikkstyringssystemet. Vi har utviklet et fleksibelt system spesielt med tanke på at dette skal løse oppgaver både for by- og distriktskjøring i samme system. Denne fleksibiliteten sikrer kundene våre rask og enkel tilgang til nye måter å organisere trafikkavviklingen på – både i daglig virke eller f.eks. under store festivaler, markedsdager og lignende.

Viktige egenskaper:

 • Avansert webløsning for trafikkstyring på kundesenteret.
 • Mulighet for ulik prioritering av kundebestillinger basert på svært mange kriterier.
 • Mange tildelingsverktøy slik som autodispatch, manuell fastbil, automatisk fastbil, plukklister m.m.
 • Samkjøringsverktøy, «snart ledig-funksjon» (manuell og automatisk), prioritering av vaktbiler m.m.
 • Fleksibel inndeling i taxilag, løyvegrupper, sonegrupper m.m. for permanente og midlertidige behov.
 • Skybasert driftsmiljø som gir svært høy driftsstabilitet.

ITF tilbyr et rikt sortiment av bestillingsløsninger både for kontrakts- og spotmarkedet. Løsningene kan fleksibelt settes opp etter lokale behov, de fleste også med sentralens eget design.

ITF videreutvikler funksjonalitet kontinuerlig i forhold til endrede kundebehov og nye teknologiske muligheter. Vårt mål er å alltid ligge i forkant på dette området.

Løsninger:

 • Callcenter med integrasjon av telefoni, sosiale medier, chat, e-post m.m.
 • Automatisk integrasjon med Pasientreiser og Konsentra.
 • Svippr bestillingsApp - felles for alle våre kunder (Android og iPhone). Flere detaljer finner du på svippr.no.
 • Nettbrett/ pc-løsninger for hoteller, bedrifter og institusjoner.
 • Bestillingsløsninger for hjemmesider, reisebyråer m.m.
Svippr mobilapp
Nettbrett med bestillingsløsning

Siste nye system i porteføljen er vår løsning for samkjøring av skoleskyss og annen spesialtransport. Løsningen er beregnet brukt til å planlegge kjøring med årsplaner hvor avvikene er hyppige og kravene til kvalitet, samkjøringsgrad og god oversikt er viktige.

Viktige egenskaper:

 • Kalenderstyring
 • God beslutningsstøtte ved sammensetning av effektive kjøreruter
 • Mulighet for å samkjøre på tvers av prismodeller og fakturamottakere
 • Avviksregistrering og replanlegging kan gjøres uavhengig av hverandre for mer rasjonell administrasjon og høyere samkjøringsgrad.
 • Kontinuerlig trafikkovervåkning med feilvarsling
 • Avansert etterbehandling med fleksible prismodeller

Systemet for fakturering og løyveoppgjør er tett integrert med den øvrige systemporteføljen og taksameteret. Dette gjør det mulig for oss å automatisere mye av oppgjørsprosessene og likevel beholde god kontroll over transaksjonene. Løsningene tilpasses kontinuerlige nye krav fra offentlige kunder, myndigheter og nye betalingsformer i markedet.

Viktige egenskaper:

 • Alle turkvitteringer fra taksameter tilgjengelig i løsningen etter et par sekunder.
 • Automatisk feildeteksjon, automatisk avstemming mot bank, TT m.fl.
 • Automatisk fakturaspesifikasjon tilpasset ulike kundekrav, f.eks. pasientreiser, skoleskyss osv.
 • Integrasjon til løyvehaverportal for elektronisk kredittinnlevering.
 • Integrasjon med Visma regnskapssystem for tidsbesparende kundefakturering, løyveavregning, regnskapsførsel og avgiftshåndtering m.v.

Relevante data fra systemene samles i et ledelsesverktøy der man kan måle trender, effektivitet, effekt av tiltak eller foreta kontroll i daglig operasjon. Disse dataene sammenstilles av ITF til rapporter sentralene selv kan detaljutforme samt et dashbord for ledere.

Viktige egenskaper:

 • Analysedata som kan gi svar på kapasitetsbehov, leveransekvalitet, lønnsomhet etc.
 • Fleksible verktøy som gir standard rapporter/ dashbord man kan drille ned i data eller hvor man kan lage sine egne rapporter
 • Enkel eksport av data til Excel for presentasjoner etc.
 • Strandveien 35
 • 1366 Lysaker
 • ITF AS
 • Strandveien 35
 • 1366 Lysaker